Reparem humitats produïdes per qualsevol causa, realitzant pressupostos per a totes les companyies d’assegurances.